מוצרים>צמחי גן>בונסאי>פורטולקריה>
שם בוטני (בלטינית) portulacaria 
צורת חיים שיח 
אופי עלוה  סוקולנט 
קצב צימוח בינוני 
עמידות בקור בינונית 
דרישות אור  צל חלקי 
מאפיין שימושי גדר חיה נמוכה, צמח בונסאי 
הערות מכונה גם עץ הכסף בגלל עליו העגולים דמויי מטבעות, המסמלים אושר, הרמוניה, ברכה