מוצרים>צמחי גן>מטפסים>מטפסים - שמש>אברון גדול פרחים>
שם בוטני (בלטינית) CRYPTOSTEGIA GRANDIFLORA 
תיאור מעוצה 
צורת חיים מטפס נכרך 
אורך חיים רב שנתי 
אופי עלוה  נשיר, נשיר מותנה 
קצב צימוח מהיר 
גובה 6-8 
רוחב 2 
דרישות השקיה בינונית 
עמידות בקור בינונית 
עמידות במליחות עמיד 
דרישות אור  צל חלקי, שמש 
מאפיין שימושי גדר, כיסוי 
מאפיין קישוטי פריחה 
עונת פריחה  סתיו, קיץ 
צבע פריחה  אדום