מוצרים>צמחי גן>שיחים>שיחים - צל חלקי>אלוקסיה / "אוזן פיל" (שונים)>
שם בוטני (בלטינית) ALOCASIA SPP. 
צורת חיים בן שיח 
אורך חיים רב שנתי 
אופי עלוה  ירוק עד 
קצב צימוח מהיר 
גובה 1-1.2 
רוחב 0.7-1 
דרישות השקיה רבה מאוד 
עמידות בקור רגיש 
עמידות במליחות רגיש 
דרישות אור  מוצל, צל חלקי 
מאפיין שימושי מוקד קישוטי, צמח בית 
מאפיין קישוטי עלים גדולים, צבעוניים 
עונת פריחה  זניח 
צבע פריחה  זניח