רשימת מבצעים דינמית>

מקרא צבעים בתוקף לא בתוקף מבצע חיסול המבצעים בתוקף עד לתאריכים המצויינים בטבלה או עד גמר המלאי. אין כפל מבצעים או הנחות. טל"ח.