כתבות>דשא>טיפול 10,000 לדשא>

מחבר : אודי לונדנר - מנכ"ל דנאור רון

ה-דשא בגינתנו, בדומה לרכב שברשותנו, זקוק לשיגרת תחזוקה שוטפת הבנויה על סדרת פעולות ברורות שמתבצעות אחת לתקופה קצובה. תחזוקת מדשאה כוללת השקיה, כיסוח, דישון, הדברת מזיקים ודילול. סדרת מוצרי  Scotts אקזקט לדשא, מהווה חלק מתפיסת תחזוקה חדשנית, המרכזת את הפעילויות החיוניות לדשא לטיפול אחד בשנה.

הסכך

בעלי מדשאות רבים אינם מודעים להיווצרותו של "מזרן קש" ההולך ומתעבה תחת הדשא, "מזרן דשא" זה קרוי סכך (טאץ'). עלים מתים, שורשים ושלוחות שהתייבשו וצואת חרקים מזיקים, יוצרים את שכבות הסכך (טאץ') המצויה בין העלווה הירוקה של הדשא לבין הקרקע. הסכך נוצר מצמיחה מהירה של הדשא בתקופת החום היוצרת כמויות גדולות של חומר אורגני. התנאים השוררים בארץ ( PH גבוה, אדמה כבדה וחרסיתית, השקיית יתר או השקיה לא סדירה)מונעים פעילות בקטריות המפרקות את החומר האורגני. זאת בנוסף לזבלים אורגניים המפוזרים על הדשא ואינם מתפרקים. שכבת הסכך מונעת חלחול מים לתוך הקרקע והגעת אויר לשורשים. כתוצאה מכך השורשים מתנוונים ואיתם המדשאה כולה.

הדילול

פעולה לסילוק הסכך, המבוצעת באמצעות מדללת. יעילות ה-השקיה משתפרת וכן הטיפול במזיקים וה-דישון. פעולת הדילול מתבצעת בכל פעם שהדשא נעשה צפוף ואטום (רך כמזרון) בתקופות האביב, הקיץ והסתיו.
פעולת הדילול צריכה להתחשב בזני הדשא השונים: בזני בופלו (סנט אוגוסטין) ודרבן, יש לפעול בעדינות ולא לחדור עמוק מדי. בכל הזנים האחרים (אלטורו, סופר אלטורו, קיקויו, פספלום וברמודה – סנט אנה), אין לחשוש מפעולה אגרסיבית.
פעולת הדילול היא הזדמנות נפלאה לטיפול במזיקים ולדישון. מומלץ לפזר מזיקטול ודשן עם פעולות הדילול. 

להלן הנחיות כלליות לדילול

* יש להשקות את המדשאה לפני הדילול.
* כמויות החומר שנפלט מהדילול עלולות להיות גדולות ביותר – יש להערך לאפשרות פינוי.
* מומלץ לאסוף את החומר באמצעות מגרפת דשא. לאחר מכן לכסח בגובה של 4-3 ס"מ  ולהשקות היטב.
* יש לסמן את הממטירים כדי למנוע פגיעה בהם

טיפול 10,000 לגינה 

דילול

פעולת סרוק המסלקת מתוך הדשא את שכבת הסכך. שכבה זו, הנוצרת משאריות דשא יבש ומשורשים מתים, מונעת מהמים,   מהאויר, מדשנים ומחומרי הדברה להגיע לשורשי הדשא . הדילול מתבצע באמצעות מדללת חשמלית, מוטורית או דינית .

איסוף החומר המדולל
לאחר הדילול נשארת על הדשא כמות גדולה של חומר יבש. מומלץ לאסוף פסולת זו באמצעות מגרפת דשא ולרכזה בשקים גדולים .
 

כיסוח

הכיסוח   שלאחר הדילול נועד לאיסוף שאריות חומר מדולל שנותר בתוך הדשא והענקת גימור נאה למדשאה. לאחר הדילול קל לכסח את הדשא גם באמצעות מכסחת עם מנוע בעל הספק נמוך .

דישון

מפזרים את הדשן על המדשאה באמצעות מדשנת סקוטס . כאשר משתמשים במדשנת  "הנדי גרין" או "איזי הנד" יש לכוונן את המדשנת לפי ההמלצה שעל האריזה ולפזר את כמות הדשן הדרושה.

הדברת מזיקים

אם מזהים פעילות חרקים מזיקים במדשאה, מפזרים מזיקוטל באמצעות מדשנת סקוטס. הדילול מסייע להפעלה יעילה של החומר להדברת החרקים המזיקים

השקיה

מפעילים את ההשקיה. הדילול מאפשר למים להגיע לשורשי הדשא ולהפעיל את הדשן וחומר ההדברה (אם פוזר). כמות המים הנדרשת להשקיה תקטן באופן משמעותי עקב סילוק שכבת הסכך.