משתלות יגור

הגדרות והסברים לתכונות צמחים

קבוצות גנניות של צמחים:

עצים – צמחים זקופים בעלי גזעים מעוצים, שגובהם עולה על 5 מטרים.

שיחים – צמחים זקופים, מעוצים בד"כ, שגובהם מ-1.4 מטרים ועד ל-5 מטרים.

בני שיחים – צמחים מעוצים או עשבוניים, זקופים בד"כ, שגובהם עד ל-1.4 מטרים.

משתרעים – צמחים המכסים שטח. רוחבם גדול מגובהם, שאינו עולה על 1.4 מטרים (כמו גובהם של בני-השיחים)

מטפסים – צמחים מתפרשים או עולים לגובה בסיוע ותמיכה של עצמים קשיחים.

דקלים ודמויי דקלים – צמחים עם מניפות עלים בקצות גזעים זקופים וגבוהים יחסית.

גיאופיטים – צמחים בעלי אברים תת-קרקעיים אוגרי מזון (למשל: בצל, פקעת, שורש,  
קנה שורש וכד').

סוקולנטים – צמחים "בשרניים", אשר בחלקיהם הנראים לעין (למשל: בעלים, בענפים,    
בגבעולים) נאגרים מים וחומרי מזון. לדוגמא – קקטוסים.

צמחי מים – כאלה שמרבית חלקיהם (למשל: שורשים, גבעולים, חלקי עלים) צומחים 
טבולים במים.

אפיפיטים – צמחים "רוכבים" על צמחים אחרים, בעיקר בסביבה טרופית לחה (למשל: מיני 
סחלבים). אינם טפילים.

אורך חיים:

חד שנתיים – עונתיים. מחזור חייהם מתקיים מנבט לפריחה והבשלת זרעים, במשך פחות משנה.

רב עונתיים – חייהם נמשכים כ-3-4 שנים, במחזוריות של צמיחה ופריחה עונתית.

רב שנתיים – מאריכי חיים. מחזור חייהם עולה על 5 שנים.

אופי עלווה:

ירוק עד – צמח הנושא עלים בכל עונות השנה.

נשיר – צמח הנכנס לתרדמה עונתית (בעיקר בחורף). כל עליו נושרים בשלכת ומתחדשים בלבלוב.

נשיר מותנה – צמח שמגיב בנשירת עלים, על התקררות מאוד קיצונית (לעיתים רחוקות גם משרב). כמו עץ נשיר, הוא חוזר ומלבלב.

צורת עלים:

מחטני – צמח שנמנה על בעלי עלים קשקשיים (כמו ברוש), או דמויי מחט (כמו אורן). בד"כ עם פרי אצטרובל (או ענבה דמוית אצטרובל).

סרגלי / דגני – צמח שעליו בצורת סרגל צר וארוך, כמו אצל הדגניים (למשל: חיטה, תירס) או יותר חוטיים (כמו: דרקונית, נולינה).

מנוצה – העלה, בדומה לנוצה, נחלק לעלעלים או אונות שסדורים זה מול זה משני צידי עורק ראשי (למשל: חרוב).

* מנוצה פעמים – כאשר העלעלים / האונות נחלקים פעם נוספת לעלעלים (למשל: צאלון).

מניפה – עלה בעל שטח (טרף) גדול, שעורקיו נפרשים כמניפה מציר מרכזי (למשל: דקל וושינגטוניה).

* מניפה גזורה – עלה מניפה שנגזר בדומה לכף-יד מרובת אצבעות (למשל: דקל כמרופס).

קצב צימוח:

בתנאי גידול רגילים, הצמח עשוי להגיע בתוך פרק זמן לבגרות (מספר חודשים או שנים), ולפחות אל 2/3 מגודלו המירבי.

קצב הצימוח מתייחס אל אורך החיים של הצמח ואל אופיו הגנני.

קבוצות צמחים גנניות

קצב צימוח בשנים

מהיר                              בינוני                             איטי

חד שנתיים

שבועות בודדים

 

 

רב עונתיים

שבועות בודדים

עד שנה

1 שנה ומעלה

בני-שיחים

עד 3 שנים

3-5 שנים

5 שנים ומעלה

שיחים / מטפסים

עד 4 שנים

5-8 שנים

9 שנים ומעלה

עצים / דקלים

עד 11 שנים

12-16 שנים

17 שנים ומעלה

דרישות השקיה:

אין צמחים שגדלים ללא מים. לכולם, ולצעירים במיוחד, חשובה אספקת מים בקיץ, עד שיפתחו מערכת שורשים גדולה.

ישנם צמחים המסתפקים במעט המים המצויים בסביבתם והם צמחים עמידים ביובש.

ההשקיה ניתנת אחרי החורף, כתוספת לגשמים, באותם אזורי הארץ שיורדים בהם בממוצע שנתי עד 250 מ"מ גשם (שהם 250 ליטר למ"ר).

השקיה מועטה – נדרשת לצמחים עמידים ביובש ותנאי מדבר. היא ניתנת בכמות שנתית מצטברת שאינה עולה על 100 ליטר למ"ר.

השקיה בינונית – ניתנת בכמות שנתית מצטברת של 100-250 ליטר למ"ר.

השקיה מרובה – נדרשת לצמחים שמוצאם באזורים גשומים ולצמחי בית. ניתנת בכמות שנתית מצטברת של 300-600 ליטר למ"ר.

השקיה רבה מאוד – נדרשת לצמחי ביצה ומקווי-מים, ששורשיהם טבולים במים.

עמידות הצמח בקור:

עמיד – צמח שמתקיים בקור (קרה) המתמשך ברצף של 6 שעות ומעלה, כאשר הטמפרטורה מתחת ל-0 מעלות.

בינוני – צמח שלא נפגע כאשר הטמפרטורות  בתחום 5-1 מעלות ומתמשכת ברצף עד 8 שעות.

רגיש – נפגע קשה בטמפרטורה שמתחת ל-5 מעלות אם היא מתמשכת 3 שעות ומעלה.

סובל בחום – צמח שנפגע בטמפרטורות שעולות על 25 מעלות.

סובל ברוחות – צמח שנפגע מקריעת עלים או משינויי טמפרטורה מהירים.

עמידות הצמח במליחות:

עמיד – מתקיים בסביבת מים מלוחים (עד 600 מ"ג כלור) ובסביבה מלוחה (וקרבת הים).

בינונית – מתאים ואינו סובל במי-השקיה רגילים (מליחות פחותה מ-400 מ"ג כלור לליטר) כל עוד ההשקיות שוטפות את המלחים המצטברים בקרקע.

רגיש – יסבול בהשקיה במים שמליחותם עולה על 250 מ"ג כלור לליטר.

סובל בגיר – כאשר הקרקע גירנית, בעיקר בסביבת סלעי גיר רכים.

דרישות אור של הצמח:

שמש – לפחות 6 שעות קרינה ישירה בחורף. יסבול בתנאי צל.

צל חלקי – הצמח נחשף להסתרה חלקית, או לסינון של קרינת השמש. החשיפה לקרינת שמש צהרים ישירה, נמשכת פחות מחצי שעה.

מוצל – הצמח מתקיים רק במקום ללא קרינת שמש ישירה.