משתלות יגור
שלטית מקומטת (מסופקת) / פלטופורום / פלטופורום דוביום
שם בוטני (בלטינית) PELTOPHORUM DUBIUM
צורת חיים עץ בינוני
אופי עלוה  נשיר מותנה
קצב צימוח בינוני
גובה 12
רוחב 10
דרישות השקיה מועטה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות בינונית
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי עץ לצל
מאפיין קישוטי צורת צמח, פריחה
עונת פריחה  קיץ
צבע פריחה  צהוב