משתלות יגור
שם בוטני (בלטינית) ASPLENIUM NIDUS
צורת חיים עשבוני
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח בינוני
רוחב 1.2
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור בינונית
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל, צל חלקי
מאפיין קישוטי עלוה
עונת פריחה  זניח
שרך קן הציפור