משתלות יגור
מוצרים>צמחי בית>הרבה אור>

קלתיאה מקויאנה

שם בוטני (בלטינית) CALATHEA MAKOYANA
צורת חיים עשבוני
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח בינוני
רוחב 0.3
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל
מאפיין שימושי צמח בית
מאפיין קישוטי עלוה
עונת פריחה  זניח
צבע פריחה  לבן