משתלות יגור
קטלב משונן
שם בוטני (בלטינית) ARBUTUS UNEDO
צורת חיים עץ
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח איטי
גובה 7
רוחב 6
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי עץ לצל, פרי אכיל
מאפיין קישוטי פרי קישוטי, פריחה
עונת פריחה  אביב, חורף
צבע פריחה  לבן
שימושים למאכל פרי אכיל