משתלות יגור

צמחים אלרגניים

שם הצמח  שם בוטני  עונת פריחה והערות
אדר סורי ACER SYRIACUS  באביב
 אילנתה בלוטות    AILANTHUS ALTISSIMA   באביב, ובקיץ
 איקליפטוס - שונים EUCALYPTUS SPP בחורף ולעיתים בסתיו
 אלה - שונים  PISTACIA SPP  באביב
 אלון - שונים     QUERCUS SPP  באביב
 אשל - שונים  TAMARIX SPP  בסתיו
 ברוש - שוינם  CUPRESSUS SPP  בחורף
 דולב - שונים  PLATANUS SPP  בסוף האביב. גם האבק מהעלים - אלרגני.
 דקלים - שונים  PALMEA ARECACEAE  באביב ובקיץ
 דשא - בת יבלית דרומית  DACTYLOCTENIUM SP  באביב ובקיץ (אם הדשא לא נקצר)
 דשא - זואיסיה  ZOISIA SP  בקיץ (אם הדשא לא נקצר)
 דשא - זיף נוצה שונים  PENNISETUM SPP  באביב ובקיץ (אם הדשא לא נקצר)
 דשא - צר גב שונים  STENOTAPHRUM SPP  בקיץ (אם הדשא לא נקצר)
 דשא - פספלון נדני  PASPALUM RAVGINATUM SP  בקיץ. (אם הדשא לא נקצר)
 זית  OLEA SPP  בתחילת הקיץ
 חרוב  CERATONIA SILIQUA  בסתיו
 מילה סורית  FRAXINUS SYRIACA  בחורף
 ערבה -שונים SALIX SPP  באביב
 פיגם מצוי  RUTA CHALPENSIS  מהחורף עד אמצע הקיץ
 פקאן תרבותי  CARYA ILLINOINENSIS  בקיץ