משתלות יגור
ציטיסוס העץ (שיח)
שם בוטני (בלטינית) CYTISUS PROLIFERUS
צורת חיים שיח
אורך חיים רב שנתי
אופי עלוה  נשיר, נשיר מותנה
קצב צימוח בינוני
גובה 3.5
רוחב 2.5
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין שימושי רקע, גדר חיה
מאפיין קישוטי פריחה
עונת פריחה  אביב, קיץ
צבע פריחה  לבן