משתלות יגור
)צבר - שונים (ללא קוצים
שם בוטני (בלטינית) OPUNTIA SPP. CV.
צורת חיים סוקולנט
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח איטי
גובה 0
רוחב 0
דרישות השקיה מועטה
עמידות בקור בינונית
עמידות במליחות בינונית
מאפיין שימושי פרי/ירק אכיל