משתלות יגור
מוצרים>צמחי בית>מעט אור>

פותוס זהוב (מוס חבית)

פותוס זהוב (מוס חבית)
שם בוטני (בלטינית) SCINDAPSUS/(POTHOS) AUREUS
צורת חיים מטפס
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח מהיר
גובה 0
רוחב 0
דרישות השקיה רבה מאוד
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל, צל חלקי
מאפיין שימושי צמח בית
מאפיין קישוטי עלוה צבעונית
צבע פריחה  זניח