משתלות יגור
מוצרים>צמחי גן>בונסאי>

פורטולקריה

שם בוטני (בלטינית) portulacaria
צורת חיים שיח
אופי עלוה  סוקולנט
קצב צימוח בינוני
עמידות בקור בינונית
דרישות אור  צל חלקי
מאפיין שימושי גדר חיה נמוכה, צמח בונסאי
הערות מכונה גם עץ הכסף בגלל עליו העגולים דמויי מטבעות, המסמלים אושר, הרמוניה, ברכה