משתלות יגור

עצי פרי נשירים

עצים שיגיעו, אם לא יגזמו, לגובה שעולה על 5 מטרים. מקורם באיזורים קרים או ממוזגים בעולם. נושאי פירות למאכל.
נכנסים לתרדמה עונתית בחורף ואז עליהם נושרים בשלכת ומתחדשים, על-פי רב יחד עם פריחה, בלבלוב אביב.