משתלות יגור
ספיון השעווה
שם בוטני (בלטינית) SAPIUM SEBIFERUM
צורת חיים עץ
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח בינוני
גובה 8
רוחב 6
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי עץ לצל
מאפיין קישוטי צבעי עונה ושלכת
צבע פריחה  זניח