משתלות יגור
ססוביום רגלני
שם בוטני (בלטינית) SESUVIUM PORTULACASTRUM
צורת חיים סוקולנט
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח איטי
גובה 0.1
רוחב 0.5
דרישות השקיה מועטה
עמידות בקור בינונית
עמידות במליחות עמיד
דרישות אור  צל חלקי, שמש
עונת פריחה  אביב, סתיו, קיץ
צבע פריחה  לילך