משתלות יגור

משתרעים - שמש

צמחים שרוחבם עולה על גובהם, גובהם נמוך מ-1.4 מטרים והם משמשים לכיסוי שטח.
מותאמים לקרינת שמש ישירה (לפחות 6 שעות בחורף).
סובלים בצל
.
אוברייטה "כחולה"

אוברייטה "כחולה"

אוברייטה "כחולה"
  
אוברייטה `מגוונת`

אוברייטה `מגוונת`

אוברייטה `מגוונת`
  
אוברייטה משולשת (שונים)

אוברייטה משולשת ("כחולה")-שונים

אוברייטה משולשת ("כחולה")
  
אוזן דב כלאיים

אוזן-דב כלאיים

ארקטוטיס
  
אוריניית הסלעים

אוריניית הסלעים

אוריניית הסלעים (אאורינייה)
  
איזוטומה

איזוטומה

איזוטומה
  
לאורנטייה/איזוטומה חייקית

איזוטומה / לאורנטיה חייקית

איזוטומה / לאורנטיה חייקית. לאורנטיה אקסילאריס
  
איריסין זוחל

אירסין זוחל

אירסין זוחל. אירסין משתרע
  
אכילאה סיבירית

אכילאה סיבירית

אכילאה סיבירית. אכילאה קמציאטיקה "לאב פאראד"
  
אספרג ספרנגרי

אספרגוס ספרנגר

אספרגוס ספרנגר. אספרגוס ספרנגרי-שונים
  
אפטניה לבובה

אפטניה לבובה

אפטניה לבובה
  
ארכובית קרקפתית

ארכובית קרקפתית

ארכובית קרקפתית. פוליגונום קפיטאטה
  
בולבין שיחני

בולבין שיחני

בולבין שיחני. "בולבין נמוך"
  
בכריס הכדורים פיג`ן פוינט

בכריס הכדורים `פיג`ן פוינט`

בכריס הכדורים `פיג`ן פוינט`
  
גזניה אפורה (מכסיפה)

גזניה אפורה (מכסיפה)

גזניה אפורה / "מכסיפה"
  
גזניה אשונה

גזניה אשונה - שונים

גזניה אשונה - שונים. גזניה "צבעים שונים"
  
גזניה משתרעת

גזניה משתרעת

גזניה משתרעת
  
גזניה קרסביאנה `נטף`

גזניה קרסביאנה `נטף`

גזניה קרסביאנה `נטף`
  
גינורת השלוחות

גינורה זהובה

גינורה זהובה. גינורת השלוחות
  
געדת קוסון `מיוריקום`

געדת קוסון `מיוריקום`

געדת קוסון `מיוריקום`
  
גרווילאה גינגין גים

גרווילאה `ג`ינג`ין ג`ם`

גרווילאה `ג`ינג`ין ג`ם`
  
גרווילאה וינאפרה גם

גרווילאה `וינאפרה ג`ם` - זן `וסטרן סאנסט`

גרווילאה `וינאפרה ג`ם` - זן `וסטרן סאנסט`
  
גרווילאה זיתית / אוליאודיס

גרווילאה זיתנית (אולאוידס)

גרוילאה זיתנית. גרווילאה אולאוידס. גרווילאה "משתרעת"
  
גרווילאה משתרעת

גרווילאה משתרעת `עין ורד`

גרווילאה משתרעת `עין ורד`
  
גרווילאה משתרעת - שונים

גרווילאה משתרעת - שונים

גרווילאה משתרעת - שונים
  
גרווילאה תלמן סילבר

גרווילאה תלמן `מכסיף`

גרוילאה תלמן `מכסיף`. גרווילאה תלמניאנה `סילבר`
  
דו שן (בידנס) גזור עלים

דו-שן (בידנס) גזור עלים

דו-שן גזור עלים (צהוב), בידנס צהוב
  
דימונדיה

דימונדיה מרגריטה

דימונדיה מרגריטה
  
דם המכבים האיטלקי (צר עלים)

דם המכבים האיטלקי (צר עלים)

דם המכבים האיטלקי. דם המכבים "צר עלים"
  
דם המכבים העלוותי-`מגוון עלה`

דם המכבים העלווני-"מגוון עלה"

דם המכבים העלווני מגוון עלה. "הליכריסום מגוון"
  
דם המכבים העלווני מכסיף

דם המכבים העלווני "מכסיף"

דם המכבים העלווני-"מכסיף". "הליכריסום מכסיף"
  
דם המכבים זהוב

דם המכבים `זהוב` מ.ל.י

דם המכבים `זהוב`. דם המכבים "פומפון זהוב"
  
דם המכבים

דם המכבים - שונים

דם- המכבים - שונים
  
הוטויניה לבובה

הוטויניה לבובה

הוטויניה לבובה. הוטויניה `קמיליון`
  
וידליה ביצתית

ודליה ביצתית

ודליה ביצתית
  
ויטדיניה אוסטרלית / אריגרון קרווינסקי

ויטדיניה אוסטרלית / אריגרון קרווינסקי

אריגרון קארווינסקי. ויטדיניה אוסטרלית
  
12345