משתלות יגור
מילה ירוקת-עד, מילה מכסיקנית
שם בוטני (בלטינית) FRAXINUS UHDEI
צורת חיים עץ בינוני
אופי עלוה  נשיר, נשיר מותנה
קצב צימוח מהיר
גובה 18
רוחב 8
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי עץ לצל
מאפיין קישוטי צורת הצמח
צבע פריחה  זניח