משתלות יגור
כליל החורש
שם בוטני (בלטינית) CERCIS SILIQUASTRUM
צורת חיים עץ
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח איטי
גובה 6
רוחב 5
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי עץ לצל, מוקד קישוטי
מאפיין קישוטי פריחה
עונת פריחה  אביב, חורף
צבע פריחה  לילך