משתלות יגור

ירקות

הגידול מתחיל בדרך כלל בזריעה בשטח.
ירקות שנזרעים בסתיו - מניבים בחורף, באביב ובתחילת הקיץ.
ירקות שנזרעים מסוף החורף, באביב ועד לתחילת הקיץ - מניבים מתחילת הקיץ עד הסתיו.
בחלק מהירקות מומלץ ועדיף להתחיל את הגידול בערוגה הפתוחה בשתילה של שתילים - נבטים, מגידול (עצמי או קנוי) שנעשה לפני כן במנבטה מוגנת.
הרשימה מפרטת את הזנים המקובלים לגידול בערוגה הפתוחה, וכן מהו משך הזמן הצפוי בשבועות, עד לאפשרות של התחלת קבלת הייבול הראשון.
איסוף היבול יכול להיות חד פעמי (למשל בירקות שורש) או מתמשך (למשל קטיף של חלקי צמח ופירות).
לקבלת אספקת ירקות מתמשכת מומלץ לזרוע/לשתול בכמה מחזורים, ברווחי זמן של כמה שבועות ביניהם.
* אין לשכוח שניתן כיום, בתנאי גידול מבוקרים ומוגנים בתוך בתי גידול, לקבל ייבולים במשך כל השנה ולא רק בעונה המקובלת שרשומה  כאן.
* ישנם צמחים, מטפסים או משתרעים, שנדרשת להם הדלייה בכדיי לקבל יבול רב.