משתלות יגור
טקסוס מעונב/באקאטה
שם בוטני (בלטינית) TAXUS BACATA
צורת חיים עץ קטן
אופי עלוה  מחטני
קצב צימוח איטי מאוד
גובה 10
רוחב 3
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש מאוד
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין שימושי מוקד קישוטי
מאפיין קישוטי נוף עמודי (פירמידלי)
עונת פריחה  זניח
צבע פריחה  זניח