משתלות יגור
כתבות>דשא>

הכנת הקרקע לקראת הנחה של מרבדי דשא

הצלחה בגידול המדשאה תלויה בעיקר בבחירת הזן המתאים, בסכום השעות המצטברות ביום של קרינת שמש ישירה על המדשאה, בהכנת הקרקע ובהנחה וטיפול נכונים במרבדי הדשא. קרא את ההוראות בעיון, ודאג לביצוען המדויק בשטח גם אם העבודה מבוצעת ע"י גנן.

הדברת עשבים

עשבים רעים המתפתחים במדשאה, מפריעים להתפתחות הדשא. הם מתחרים בו על המים והמינרלים שבקרקע, ועל האור החיוני לקיומו ולהתפתחותו.
ראשית יש לתת השקיה לעומק 30-40 ס"מ לפחות, לסירוגין במשך כשלושה שבועות, כדי להנביט את העשבים שבקרקע.
להדברת העשבים הקיימים ולאלו שנבטו בשטח, משתמשים בחומר בשם "ראונדאפ" בריכוז 2% בתוספת חומר משטח 0.5%. בחורף יעילותו נמוכה. השלב המתאים ביותר לרסס את העשבים הוא בעת גידולם הנמרץ, לפני הפריחה. לאחר הריסוס, אין להשקות במשך מספר ימים. אם יש התחדשות של עשבים לאחר הריסוס יש לרסס פעם נוספת.
משך פעולת ההדברה ארוך יותר, כאשר היתה תוספת קרקע ממקור אחר, או שהיתה מדשאה קודמת ורוצים להחליפה, או שהיו בה "סעידה" או יבלית. במקרים אלה צריך לרסס מספר פעמים על מנת לקבל שטח נקי.

עיבודים

הפיכה יסודית של הקרקע חיונית ביותר לאוורור, לשיפור המבנה וגם להדברת עשבייה. יש להפוך את הקרקע לעומק של 20-30 ס"מ באמצעות כלים ידניים, כמו : קלשון, את חפירה, או כלים מכניים כמו מחרשה או מתחחת. את העיבוד יש לבצע כאשר הקרקע בלחות בינונית (לא יבשה, לא רטובה מדי), כדי שתתאפשר חדירת כלים לעומק הדרוש והתפוררות הקרקע לרגבים בגודל רצוי. לאחר העיבוד מיישרים את השטח תוך כדי פירור הרגבים.

זיבול

פעולת הזיבול היא הכנסת חומר אורגני מפורק, שעבר תהליך קומפוסטציה מלאה לקרקע. פעולה זו חיונית לאוורור ולשיפור המבנה של הקרקע, להגברת כושר הקליטה של המים, ולהתפתחותו התקינה של הדשא. סוגי הזבלים : "קומפוסט", הומוס שלשולים, "כופתיגן".
כמויות מומלצות: 10 ליטר למטר מרובע – לאדמה שמנוכשת בצורה סבירה. לאדמה כבדה – יש להוסיף יותר, כ15- ליטר למטר מרובע. חשוב להצניע היטב את חומר הזיבול לעומק של 30 ס"מ, עד ליצירת אחידות.

דישון

בדישון היסוד לקראת שתילה, הדשן הכימי תורם את המינרליים החיוניים להתפתחות הדשא. רצוי להשתמש בדשן הקרוי "סטרטר". זהו דשן בשחרור איטי המכיל את שלושת היסודות הבסיסיים : חנקן, זרחן, אשלגן.
את "סטרטר" מפזרים על השטח ממש לפני הנחת המרבדים ומחדירים אותו לשכבת הקרקע העליונה ע"י גירוף קל.

יישור והידוק

פעולות אלו מאפשרות הנחה וקליטה טובה של המרבדים, ובעתיד – ניקוז טוב של מי ההשקיה והגשמים, וכיסוח אחיד של המדשאה. פעולת היישור חשובה וקשה לביצוע. מיישרים בעזרת ארגז מיישר ומשדדה בשטח גדול או מגרפה בשטח קטן. לאחר היישור מהדקים, כשהקרקע אינה רטובה מדי, בזרת מעגלה או חבית 200 ליטר מלאה למחצה במים. את החבית מגלגלים על פני השטח.
אם קיימת מדרכה בתוך המדשאה, יש לדאוג שהיא תהיה מורמת מעל פני השטח כ3- ס"מ לפני הנחת המרבדים, לשם ניקוז טוב של מי הגשמים וההשקיה. יש לדאוג לשיפוע של 1-1.5% על פני כל השטח ובמיוחד ממבנים קיימים.
את פעולת היישור ניתן לבדוק ע"י הנחת מקל ישר באורך מטר במקומות שונים על פני השטח. אם מקבלים מתחת למקל שקעים עמוקים יותר מ2-3- ס"מ, היישור אינו טוב די הצורך.

מערכת השקיה קבועה

לכל מדשאה חייבת להיות מערכת השקיה קבועה בקרקע. יש חשיבות רבה להתאמת הציוד להשקיה, כגון : קוטר הצינורות המובילים (לחץ מים), ממטירים מתאימים לספיקה הדרושה, פיזור הממטירים בהתאם להנחיות היצרן ולתנאי השטח (צורת המדשאה, כיווני רוחות וכו'). במשתלות יגור קיים מרכז השקיה אשר בו יתכננו עבורך מערכות השקיה וייעוץ ללא תשלום נוסף, העזר בהם.
לפני הנחת המרבדים יש לתת השקית "הנחתה". זו ההזדמנות לבדוק את התאמתה של מערכת ההשקיה מבחינת האחידות בכיסוי השטח וכמויות מים. לאחר ההשקיה, יש להמתין 1-3 ימים להתייבשות הקרקע לקראת ההנחה. בקרקע חולית יש להמתין יום אחד.

מניעת מזיקי קרקע

לאחר יישור השטח ובדיקת מערכת ההשקיה, פזר "דיזיקטול", "דורסן" או "פירינקס" מגורען במינון של 10 גרם למ"ר, להדברה ולמניעה של מזיקי קרקע.

*   את הנחת המרבדים ניתן לבצע בעבודה עצמית או ע"י גנן.

על כל תקלה בתקופת הקליטה (2-3 שבועות מיום הנחת המרבדים), יש לדווח לנו מיידית טלפונית. ניסיוננו הרב מלמד כי אם בוצע הכל כראוי, מובטחת לך קליטת דשא מהירה וטובה.

סיכום הפעולות להכנת הקרקע ולהנחת מרבדי הדשא לפי הסדר :

1.  השקיה לגידול עשבים, במיוחד דגניים רב שנתיים.

2.   ריסוס והשהיית הפעולות ל2-4- שבועות.

3.   עיבוד גס של השטח.

4.    פיזור זבל אורגני  קומפוסט וכד'.

5.    הצנעה ע"י עיבוד שני (תיחוח).

6.    הפעלת מערכת השקיה לבדיקה והשקיית "הנחתה".

7.   יישור סופי ובדיקת שיפועים.

8.   פיזור חומרי הדברה מגורענים ודשן "סטרטר" הצנעה שטחית במגרפה.

9.    הנחת מרבדי הדשא.

10.   השקיית קליטה עד לכיסוח ראשון תקופת האחריות.

 

דשא

דשא

דשא