משתלות יגור
שם ספק דנאור רון בע"מ
סוג גרגירי
גודל 1 ק"ג, 3 ק"ג, 15 ק"ג
 מקסגארד