משתלות יגור
מוצרים>צמחי בית>הרבה אור>

דקל חמדוריאה מטליקה

שם בוטני (בלטינית) CHAMAEDOREA METALLICA
צורת חיים דקל/דמוי דקל
אופי עלוה  מניפה גזורה
קצב צימוח איטי
רוחב 0.6
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל
מאפיין שימושי צמח בית
מאפיין קישוטי צורת צמח
עונת פריחה  אביב, קיץ
צבע פריחה  קרם