משתלות יגור
דליה עונתית-זני מכלוא שונים. "דליה ננסית"
שם בוטני (בלטינית) DAHALIA SP. CVS. HYBRIDS
צורת חיים עשבוני
אורך חיים רב עונתי/עונתי
קצב צימוח מהיר
גובה 0.3-0.5
רוחב 0.3-0.4
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור בינונית, רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי בערוגה, במיכל, לקטיף, פרחי עונה
מאפיין קישוטי פריחה
עונת פריחה  אביב, קיץ
צבע פריחה  שלל צבעים
הערות זנים ננסיים עשויים להתפתח לגיאופיט רב-שנתי