משתלות יגור
גפנית מחומשת
שם בוטני (בלטינית) PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA
תיאור מעוצה למחצה ונכרך
צורת חיים מטפס נצמד
אורך חיים רב שנתי
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח מהיר
גובה 5-7
רוחב 2-4
דרישות השקיה בינונית, מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות בינונית
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין שימושי כיסוי קירות ושטח
מאפיין קישוטי צבעי עונה ושלכת, צורת הצמח
עונת פריחה  זניח
צבע פריחה  זניח