משתלות יגור
מוצרים>

גינה חסכונית במים

כאשר את/ה עומד/ת על הצמח, יופיע שמו.
בעת לחיצה על הצמח - תועבר לדף עם הנתונים על הצמח.


גינה חסכונית במים

גינה חסכונית במים

גינה חסכונית במיםכידונן גלילני דרקונית קנרית / דרצנה קנרית אגבה רכה קליביה אדומה כפנית כפנית נצחה דרקונית קנרית / דרצנה קנרית אגבה רכה אגבה רכה נצחה זמיה נמוכה / זמיה קשקשנית קליינה מבהיקה / סביון שלהבתי קלייניה מבהיקה / סביון שלהבתי קליינה מבהיקה / סביון שלהבתי קליביה אדומה קליביה אדומה קליביה אדומה