משתלות יגור
עץ הויסטריה
שם בוטני (בלטינית) BOLUSANTHUS SPECIOSUS
צורת חיים עץ
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח בינוני
גובה 8
רוחב 5
דרישות השקיה מועטה
עמידות בקור בינונית
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי מוקד קישוטי, עץ לצל
מאפיין קישוטי פריחה
עונת פריחה  אביב
צבע פריחה  לילך
בולוסנתוס נאה-עץ הויסטריה