משתלות יגור
ארליה קשמירית. אנג`ליקה סינית
שם בוטני (בלטינית) ARALIA CACHEMIRICA
צורת חיים שיח
אורך חיים רב שנתי
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח בינוני
גובה 2
רוחב 0.8
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל, צל חלקי
מאפיין שימושי צמח בית
מאפיין קישוטי צורת צמח
עונת פריחה  זניח, קיץ
צבע פריחה  זניח