משתלות יגור
אנונה - שונים
שם בוטני (בלטינית) ANNONA SPP.
צורת חיים עץ
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח בינוני
גובה 6
רוחב 5
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי פרי/ירק אכיל
עונת פריחה  אביב
צבע פריחה  צהוב