משתלות יגור
שם בוטני (בלטינית) AECHMEA SPP.
צורת חיים בן שיח
אורך חיים רב שנתי
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח איטי
גובה 0.3-0.6
רוחב 0
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל, צל חלקי
מאפיין שימושי צמח בית
מאפיין קישוטי פריחה, עלוה
עונת פריחה  רב השנה
צבע פריחה  שלל צבעים
 אכמיאה