משתלות יגור
אוג / רוס גלברה
שם בוטני (בלטינית) RHUS GLABRA
תיאור שיח גדול, דמוי עץ
צורת חיים שיח
אורך חיים רב שנתי
אופי עלוה  נשיר
קצב צימוח בינוני
גובה 4
רוחב 3
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  שמש
מאפיין שימושי הסתרה, מוקד קישוטי
מאפיין קישוטי פרי קישוטי, צבעי שלכת
צבע פריחה  זניח