מוצרים>צמחי גן>עצים>עצי נוי ירוקי עד>אדר סורי>
שם בוטני (בלטינית) ACER OBTUSIFOLIUM (SYRIACUS) 
צורת חיים עץ 
אופי עלוה  ירוק עד 
קצב צימוח בינוני 
גובה 6-12 
רוחב 4 
דרישות השקיה בינונית 
עמידות בקור עמיד 
עמידות במליחות בינונית 
דרישות אור  שמש 
מאפיין שימושי עץ לצל 
צבע פריחה  זניח