מוצרים>צמחי גן>עצים>עצי נוי ירוקי עד>איגניה צריפית>
שם בוטני (בלטינית) EUGENIA PANICULATA 
צורת חיים עץ 
אופי עלוה  ירוק עד 
קצב צימוח מהיר 
גובה 5 
רוחב 2 
דרישות השקיה בינונית 
עמידות בקור עמיד 
עמידות במליחות רגיש 
דרישות אור  צל חלקי, שמש 
מאפיין שימושי גדר חיה 
עונת פריחה  קיץ 
צבע פריחה  לבן