מוצרים>צמחי גן>מטפסים>מטפסים - צל חלקי>גפנית משולשת>
שם בוטני (בלטינית) PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 
תיאור מעוצה למחצה ונכרך 
צורת חיים מטפס נצמד 
אורך חיים רב שנתי 
אופי עלוה  נשיר 
קצב צימוח בינוני 
גובה 8 
רוחב 1.5 
דרישות השקיה בינונית 
עמידות בקור עמיד 
עמידות במליחות רגיש 
דרישות אור  צל חלקי, שמש 
מאפיין שימושי כיסוי קירות ושטח 
מאפיין קישוטי צבעי עונה ושלכת, צורת הצמח 
עונת פריחה  זניח 
צבע פריחה  זניח 
 
 
 גפנית משולשת וויטצ`י