כתבות>מזיקים ומחלות צמחים>קימחון>
קימחון הוא כינוי לטפיל פטרייתי במגוון רחב מאוד של צמחים.

סימני זיהוי
ניתן לזהות פגיעה של קימחון ע"י המצאות אבקה קמחית לבנה / אפורה-חומה על חלקי הצמח או הפרי.