משתלות יגור

תכנון גינה: 

 תכנון צמחיה - גינה מוסדית


 

 

 

שם עברי

גודל

כמותעצים ושיחים גדולים

1

ספיון השעווה

בוגר

13

2

חרוב מצוי

בוגר

3

3

אלמוגן כרבולתי

בוגר

1

4

אלמוגן רחב עלים

בוגר

1

5

שזיף פיסרדי

בוגר

2

6

כליל פורסט פנסי

בוגר

3

7

כליל רגיל

בוגר

8

8

בולוסנתוס נאה

בוגר

1

9

כרבל לביד

בוגר

12

10

היביסקוס מיילתי

בוגר

1

11

 

 

 

12

כסיה פיסטולה

בוגר

1

13

מייש דרומי

בוגר

1

14

לגסטרמיה הודית

בוגר

4

15

טוטם

בוגר

14

16

טויה פרמידלית זהוב

בוגר

4

17

הומולנטוס צפצפתי

בוגר

2

18

אקמנה מעוצב

בוגר

1

19

סיזגיום מעוצב

בוגר

1

 

 

 

 


שיחים בני-שיח ומשתרעים

20

סולנום שיח

10 ליטר

11

21

אדמום

10 ליטר

9

22

בן עוזרד סוככני

10 ליטר

53

23

ברברית יפנית

10 ליטר

27

24

הטרומליס קטלבי

10 ליטר

15

25

לייקופילים קומפקטה

10 ליטר

45

26

מורן החורש

10 ליטר

15

27

זיפנוצה אדום רחב

4 ליטר

10

28

מיסקנטוס זברה

10 ליטר

7

29

 

 

 

30

גפנית משולשת

4 ליטר

27

31

ערער פיצריאנה

10 ליטר

54

32

ערער גולד קוסט

10 ליטר

47

33

ברברית גולד רינג

4 ליטר

25

34

ננדינה תרבותית

10 ליטר

46

35

ספיראה קנטונית

10 ליטר

17

36

דרדר מאפיר

10 ליטר

50

37

אספרג מאירי

10 ליטר

30

38

אגפנטוס

10 ליטר

92

39

פיטוספורום ננסי

10 ליטר

148

40

קריסה גרין קרפט

10 ליטר

75

41

טרכלוספרמון יסמיני

4 ליטר

160

42

מוריה מכבדית

10 ליטר

17

43

סטרליציה המלכה

25 ליטר

5

44

ערער מייבל טופ בלו

10 ליטר

41

45

חבלבל

1.5 ליטר

20

46

ארלייה זוגיים

10 ליטר

2

47

ברונפלסיה

4 ליטר

6

48

קוציץ רך

4 ליטר

10

49

אקמנה סמית

10 ליטר

10

50

אברה

10 ליטר

7

51

אקליפה מוזיאקה

10 ליטר

14

52

ננדינה קומפקטה

10 ליטר

17

53

דיאולה מגוונת

10 ליטר

8

54

פורמיום

10 ליטר

3

55

חמליה

10 ליטר

1

56

דורנטה זהוב

10 ליטר

21

57

פילכון יפני מוזהב

10 ליטר

10

תכנון השקיה:

 

תוכנית השקעה-גינה מוסדית