משתלות יגור
שסק (מורכב) -זנים שונים
צורת חיים שיח
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח מהיר
גובה 2
רוחב 1
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין קישוטי עלוה צבעונית
עונת פריחה  קיץ
צבע פריחה  צהוב

 שסק