משתלות יגור

מטפסים - מוצל

צמחים מתפרשים או עולים לגובה בתמיכתם של עצמים קשיחים.
מותאמים למקום שאינו נחשף כלל לקרינת שמש ישירה.
אמפלופסיס - שונים

אמפלופסיס - שונים

אמפלופסיס - שונים
  
אספרג מגלי

אספרג מגלי

אספרג מגלי
  
אספרג מנוצה

אספרג מנוצה

אספרג מנוצה. "אספרגוס דק"
  
בן קיסוס ליזה (פטסהדרה)

בן קיסוס ליזה (פטסהדרה)

  
בת שבע יפה

בת-שבע יפה

בת-שבע יפה. "הויה בלה"
  
זלזלת / קלמטיס תרבותי

זלזלת (קלמטיס) תרבותית - שונים

זלזלת תרבותית - שונים
  
טרכלוספרמון יסמיני

טרכלוספרמון יסמיני

טרכלוספרמון יסמיני. "יסמין הכוכב"
  
טרכלוספרמום יסמיני מגוון

טרכלוספרמון יסמיני `מגוון`

טרכלוספרמון יסמיני `מגוון`
  
יערה איטלקית

יערה איטלקית

יערה איטלקית
  
מילנבקיה סבוכה

מילנבקיה סבוכה

מילנבקיה סבוכה. "מטפס המיזרון". "מטפס התייל"
  
סביון מטפס

סביון מטפס

סביון מטפס. סביון מיקאנוידס. "קיסוס גרמני"
  
סטפנוטיס רב פרחים

סטפנוטיס רב-פרחים

סטפנוטיס רב-פרחים
  
פותוס זהוב (בן פותוס)

פותוס זהוב (בן פותוס)

פותוס זהוב. בן פותוס. סקינדאפסוס
  
פיקוס זוחל

פיקוס זוחל

פיקוס זוחל. "פיקוס מטפס" / פיקוס פומילה
  
פיקוס זוחל `מרג`ינאטה`

פיקוס זוחל `מרג`ינאטה`

פיקוס זוחל `מרג`ינאטה`
  
פיקוס עלי-חץ `מגוון`

פיקוס עלי-חץ `מגוון`

פיקוס עלי-חץ `מגוון`. פיקוס סגיטאטה
  
קיסוס החורש

קיסוס החורש - שונים

קיסוס החורש - שונים
  
קיסוס החורש מגוון

קיסוס החורש `מגוון` - שונים

קיסוס החורש `מגוון` - שונים
  
קיסוס החורש `מגוון זהוב`

קיסוס החורש `מגוון זהוב`

קיסוס החורש `מגוון זהוב`
  
קיסוס החורש מגוון `קטן עלים`

קיסוס החורש מגוון `קטן עלים`

קיסוס החורש מגוון `קטן עלים`
  
קיסוס קטן עלים

קיסוס קטן עלים

קיסוס קטן עלים
  
קיסוס קנרי

קיסוס קנארי

קיסוס קנארי
  
קיסוסן מעויין / גפנית

קיסוסן מעויין / "גפנית"

קיסוסן מעויין / "גפנית" - שונים. ציסוס
  
רודוכיטון

רודוכיטון אטרוסאנגוינאום

רודוכיטון אטרוסאנגוינאום
  
שעוון רפה

שעוון רפה

שעוון רפה
  
תגיים - שונים

תגיים - שונים

תגיים - שונים