משתלות יגור
זמיה קשקשית
שם בוטני (בלטינית) ZAMIA PUMILA (FURFURACEA)
צורת חיים דקל/דמוי דקל
אופי עלוה  ירוק עד, מנוצה
קצב צימוח איטי
גובה 1.4
רוחב 1.8
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור בינונית, רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  מוצל, צל חלקי
מאפיין שימושי צמח בית, גינת צל טרופית
מאפיין קישוטי דמוי ציקס, צורת הצמח
עונת פריחה  זניח