משתלות יגור
ורד - שונים
צורת חיים שיח
אופי עלוה  נשיר, נשיר מותנה
קצב צימוח מהיר
גובה 0
רוחב 0
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות בינונית
מאפיין קישוטי פריחה
צבע פריחה  שלל צבעים