משתלות יגור
שם בוטני (בלטינית) DIOON SPINULOSUM
צורת חיים דקל/דמוי דקל
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח איטי
גובה 3 - 7
רוחב 2.5
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור רגיש
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  צל חלקי
מאפיין קישוטי צורת צמח
עונת פריחה  זניח