משתלות יגור
אראוקריה רמה / אקסלסה
שם בוטני (בלטינית) ARAUCARIA HETEROPHYLLA (EXCELSA)
צורת חיים עץ גדול
אופי עלוה  מחטני
קצב צימוח בינוני
גובה 30
רוחב 6
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות בינונית
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין שימושי מוקד קישוטי
מאפיין קישוטי נוף עמודי (צריפי)
צבע פריחה  זניח
 אראוקריה רמה