משתלות יגור
מוצרים>צמחי גן>עצים>עצי נוי ירוקי עד>

איגניה צריפית מגוונת

איגניה צריפית מגוונת
שם בוטני (בלטינית) EUGENIA PANICULATA CV. `VARIEGATA`
צורת חיים עץ
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח בינוני
גובה 4
רוחב 1.5
דרישות השקיה מרובה
עמידות בקור עמיד
עמידות במליחות רגיש
מאפיין שימושי גדר חיה
מאפיין קישוטי עלוה צבעונית
צבע פריחה  לבן