משתלות יגור
שם בוטני (בלטינית) ORIGANUM AUREUM `GOLD`
צורת חיים משתרע
אופי עלוה  ירוק עד
קצב צימוח מהיר
רוחב 0.4
דרישות השקיה בינונית
עמידות בקור בינונית
עמידות במליחות רגיש
דרישות אור  צל חלקי, שמש
מאפיין שימושי תבלין/מרפא
מאפיין קישוטי עלוה
שימושים למאכל תבלין